Kabinet Rakyat

Image result for chloe swarbrick

Kabinet Rakyat merupakan gabungan beberapa Jawatankuasa Kecil Kabinet Rakyat (JKKR) yang ditubuhkan berdasarkan kementerian yang sedia ada.

JKKR terdiri daripada pakar-pakar muda yang ada keinginan untuk majukan negara dengan menyumbang idea-idea, komen-komen, dan dasar-dasar yang bernas.

Matlamat Kabinet Rakyat adalah untuk menonjolkan belia yang berwibawa dan bersemangat untuk membuktikan bahawa golongan muda layak dan siap sedia untuk menerajui halatuju negara.

(Maklumat seterusnya akan menyusul)

Pages