Projek Silaturahim

Image result for hands clasping meme

Modal sosial adalah sesuatu elemen yang teramat penting dalam membina daya upaya belia dan rakyat untuk memperjuangkan perubahan.

Dengan mendorong jaringan sosial dan sinergi antara pelbagai gerakan dan aktivis yang sudah lama giat berbakti kepada negara, kita dapat memperluaskan pengaruh dan kejayaan usaha-usaha kita bersama.

(Maklumat seterusnya akan menyusul)

Pages